استخدامی ها / فروشنده

استخدام ازاد

شرایط زمانی: پاره وقت
کد شغل: ۲۴۷۳
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  • مورد نیاز تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
  • محل کار: سيستان و بلوچستان ، خاش
  • همین الان برای این موقعیت شغلی درخواست دهید.