استخدامی ها /

استخدام کارشناس مطالعات بازار

شرایط زمانی:
کد شغل: ۲۲۹۰
شرایط لازم برای احراز شغل:
مسلط بر نرم افزارهای آماری
تسلط برمدل های برنامه ریزی استراتژیک
آشنایی با هوش تجاری و مصورسازی داده ها
تسلط کامل به اصول و کلیات بازاریابی
۱سال سابقه کار در سمت های مشابه
  • تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
  • محل کار: ،
  • همین الان برای این موقعیت شغلی درخواست دهید.